Card image cap

انقلاب پرینت سه بعدی

ژانویه 10, 2021

انقلابی بزرگ در عرصه‌ی فرایند تولید در راه است. در آینده‌ای نزدیک پرینترهای سه بعدی جایگزین دستگاه های سنتی تولید خواهند شد و فرایند تولید را به کلی دگرگون خواهند کرد. در ادامه به جزئیات چگونگی این تحول خواهیم پرداخت.

بیشتر