Card image cap

آموزش اکسپورت گرفتن STL در نرم‌افزار Blender

ژانویه 28, 2018

اکسپورت گرفتن فایل STL برای پرینت سه بعدی بسیار مهم است زیرا بایستی فایل به درستی خروجی گرفته شود تا نهایتاً پرینت سه بعدی نیز به خوبی انجام شود. در اینجا به آموزش اکسپورت گرفتن STL در نرم‌افزار Blender خواهیم پرداخت.

بیشتر