راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

راهنمای ساپورت در پرینت سه بعدی

پرینترهای سه بعدی FDM طرز کارشان به اینگونه است که با ریختن لایه به لایه‌ی ترموپلاستیک، مدلهای سه بعدی را می سازند. در این روش، هر لایه جدید باید توسط لایه ی زیر آن ساپورت شود. اگر مدل شما اورهنگی دارد که هیچ ساپورتی در زیر آن وجود ندارد شما نیاز دارید که ساپورت اضافی را به مدل در حال پرینت خود اضافه کنید تا پرینت موفقی داشته باشید.

در پرینت سه بعدی ساپورت به عنوان یک عامل منفی اما ضروری شناخته می شود. از یک طرف آنها برای مدل های که پل ها یا اورهنگ های مشکل دار دارند حتما ضروری می‌باشند. از طرفی دیگر استفاده از ساپورت هزینه مواد را افزایش داده، کار پساپرینت بیشتری را بوجود می آورد و می تواند باعث آسیب دیدن سطح مدل شود. بنابرین تنظیم درست ساپورت در پرینت سه بعدی از جنبه های بسیار مهم پرینت مدل های پیچیده است.
در اینجا ما آنچه که لازم است شما در مورد پرینت سه بعدی بدانید را بررسی می کنیم.

در کل زمانی که مدل شما اورهنگ یا پلی دارد که هیچ ساپورتی در زیر آن نیست، شاید نیاز باشد از ساپورت برای پرینت سه بعدی خود استفاده کنید تا فرایند پرینت ناموفق نباشد. در عکس پایین با استفاده از شکل چند حرف انگلیسی نشان می دهیم اورهنگ و پل به چه شکلی هستند.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

قانون YHT

۱- قانون ۴۵ درجه – تمام اورهنگ ها به ساپورت نیاز ندارند

هر اورهنگی به ساپورت نیاز ندارد. قاعده ی کلی این است: اگر بیرون زدگی اورهنگ (نسبته به خط عمود بر صفحه چاپ) از ۴۵ درجه کمتر باشد برای پرینت آن نیازی به ساپورت نیست.

پرینترهای سه بعدی در پرینت پی در پی لایه های مدل، بین لایه ها از یک انحراف افقی جزئی(که به سختی قابل دیدن است) استفاده می کنند. بنابرین لایه به صورت کامل روی لایه ی زیرین قرار نمی گیرد بلکه میان آن دو انحراف جزئی وجود دارد. این کار این امکان را به پرینترها می دهد که اورهنگ هایی را پرینت کنند که نسبت به لایه های قبلی بیرون زدگی زیادی ندارند. هر لایه ای که بیرون زدگی آن نسبت به لایه ی قبلی از ۴۵ درجه کمتر باشد میتواند بدون ساپورت پرینت شود اما در صورتی که بیرون زدگی بیشتر از ۴۵ درجه باشد به ساپورت نیاز خواهید داشت.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

تصویر بالا این جنبه را به بهترین شکل توسط حروف T و Y می توان نشان داد. در حرف Y دو شاخه ی هفت مانند نسبت به خط عمودی زاویه ای کمتر از ۴۵ درجه دارند بنابرین به ساپورت نیازی نیست.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

اما در حرف T ما یک خط عمودی داریم و روی آن خطی افقی قرار دارد. بیرون زدگی خط افقی نسبت به خط عمودی از ۴۵ درجه بیشتر است. در واقع در این مورد ۹۰ درجه بیرون زدگی وجود دارد. بنابرین حتما باید از ساپورت استفاده کنید وگرنه پرینتتان همانگونه که در عکس زیر می‌بینید ناموفق خواهد بود.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

۲- هر پلی نیاز به ساپورت ندارد – قانون ۵ میلی متر

عینا مانند اورهنگ ها هر پلی به ساپورت نیاز ندارد. این قاعده ی کلی است: اگر طول پل کوتاه تر از ۵ میلی متر باشد، پرینتر شاید بتواند آن را بدون نیاز به ساپورت پرینت سه بعدی، پرینت کند.

برای این کار پرینتر از تکنیکی به نام پل زدن استفاده می کند که در آن پرینتر مواد گرم را به اندازه ی کمی کشیده و آن را با کمترین خمیدگی ممکن پرینت می کند.

هرچند اگر طول پل از ۵ میلی متر بیشتر باشد این تکنیک کار نخواهد کرد. در این شرایط شما باید از ساپورت پرینت سه بعدی استفاده کنید.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

قاعده ی کلی که می گوید پرینت اورهنگ با زاویه کمتر از ۴۵ درجه به ساپورت نیاز ندارد همان طور که از نامش پیداست صرفا یک قائده ی کلی است. این اندازه در هر مورد متفاوت است و بیشتر به پرینتر مورد استفاده، وضعیت پرینتر و مواد مورد استفاده بستگی دارد. پرینترهای که شرایط بدی دارند شاید اورهنگ خاصی با بیرون زدگی ۳۵ الی ۴۰ درجه را نتوانند پرینت کنند!!

قبل از شروع به پرینت مدل های دارای اورهنگ، فکر خوبیست که از توانایی پرینتر خود برای پرینت اورهنگ های کم خطرتر اطلاع کسب کنید.

این کار آسانی است. این مدل Massive Overhang Test را از Thingiverse دانلود کرده و آنرا پرینت کنید. این مدل تعدادی اورهنگ با اورهنگ های ۲۰ تا ۷۰ درجه دارد که هر لایه نسبت به لایه قبلی ۵ درجه بیرون زدگی بیشتری دارد. با این کار می توانید توانایی پرینتر خود را تست کنید.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

درجه ی زاویه ای که پرینتر پرینت آن را خراب می کند را پیدا کنید. آن درجه بزرگترین درجه ای است که پرینتر شما می تواند بدون ساپورت پرینت کند. از آن پس برای درجه های بیشتر از آن درجه ی مشخص شده باید ساپورت استفاده کنید تا اورهنگ هایشان خراب نشوند.

شاید سوال برایتان پیش بیاید که چرا ما روی این نکته که چه زمان به ساپورت نیاز است و چه زمان نیاز نیست اینقدر تأکید می کنیم. دلیلش این است که استفاده از ساپورت در پرینت سه بعدی معایبی دارد که در زیر به آنها میپردازیم:

معایب ساپورت

۱- هزینه مواد بیشتر

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

اگر شما پرینت سه بعدی را برای تولید(تولید انبوه) استفاده می کنید به احتمال زیاد هزینه تولید هر واحد برایتان مهم است. اگر پرینت سه بعدی را تفریحی استفاده می کنید ولی بودجه‌ی محدودی دارید این موضوع برای شما هم مهم است.

آشکارا استفاده از ساپورت در پرینت هزینه ی اضافی را برایتان تحمیل می‌کند. ساپورت از مواد استفاده می کند و این مواد بعد از پرینت مدل باید حذف شود. پس هر مقدار از ساپورت استفاده کنید مجبور به پرداخت هزینه اش هستید.

۲- مدت زمان پرینت بیشتر

استفاده از ساپورت زمان پرینت سه بعدی را هم افزایش می دهد چرا که پرینتر سه بعدی نه تنها خود مدل بلکه در کنار آن باید ساپورت را هم پرینت کند.

۳- کار پساپرینت بیشتر

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

ساپورت پرینت سه بعدی بخشی از مدل پرینتر شما محسوب نمی شود بلکه قطعه ای موقتی برای جلوگیری از خمیدگی مواد ریخته شده است. این به این معناست که زمانی که فرایند پرینت تمام شود شما این وظیفه ی اضافی را هم خواهید داشت که ساپورت را از قطعه ی تکمیل شده جدا کنید.

در کار تولیدی، کار زیاد برای تکمیل هر واحد محصول مساوی هزینه ی زیاد است.

۴ ریسک آسیب رسانی به مدل

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

ساپورت ها اغلب به مدل در حال پرینت می چسبند. این تنها راهی است که میتوان به وسیله ی آن اورهنگ ها یا پل ها را ساپورت کرد. اگر زمان حذف ساپورت مواظب نباشید، شاید به سطح مدل پرینت شده تان آسیب برسد. در بدترین حالت ممکن است قطعه ای از مدلتان در فرایند حذف ساپورت از جا کنده شود.

در کل، استفاده از ساپورت پرینت سه بعدی معایب قابل توجهی دارد. بنابرین یک قاعده ی کلی هم وجود دارد: استفاده از ساپورت پرینت سه بعدی را به حداقل رسانده و تنها زمانی که ضروری باشد از آنها استفاده کنید. در بخش های بعدی نشان خواهیم داد که چگونه این قاعده را از همان اول طراحی CAD تا فرایند پرینت اعمال کنید.

دو نوع معمول ساپورت پرینت سه بعدی وجود دارد: ساپورت درخت مانند و ساپورت خطی/ آکاردئون

ساپورت درخت مانند

ساپورت درخت مانند سازه ای درخت مانند است که اورهنگ های مدل را ساپورت می کند. این نوع از ساپورت، مدل سه بعدی در حال پرینت را تنها در چند بخش لمس می کند.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

مزیت استفاده از ساپورت درخت مانند در پرینت سه بعدی این است که حذف آن آسان است و به بخش پایینی اورهنگ آسیب نمی‌رساند. ولی توجه کنید که این ساپورت برای اورهنگ های صاف مناسب نمی باشد و برای اورهنگ هایی که بصورت یک نوک هستند مناسب است. این نوع ساپورت استحکام کافی برای اورهنگ های صاف تامین نمی کند.

ساپورت خطی/آکاردئون

این ساپورت معمول ترین نوع ساپورت مصرفی در پرینت سه بعدی است. این نوع ساپورت متشکل از ستون های عمودی است که کل اورهنگ را لمس می کنند. این نوع ساپورت برای هر اورهنگ یا پلی کار می کند. هرچند حذف آنها سخت تر است و می تواند به سطح مدل آسیب برساند.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

۱ شکستن ساپورت پرینت سه بعدی

پرینترهایی که یک اکسترودر دارند به صورت پیش فرض از ساپورت های شکستنی استفاده می کنند.
وقتی یک اکسترودر دارید، مجبورید از همان موادی که از آن در ساخت مدل بکار می برید استفاده کنید تا ساپورت آن مدل را پرینت کنید. می توانید تراکم ساپورت پرینت سه بعدی را تنظیم کنید و تراکم آن را از تراکم مدل کمتر بکنید و این تنها کاری است که می توانید در مورد ساپورت پرینت سه بعدی انجام دهید.

از جایی که مدل و ساپورت پرینت سه بعدی از یک مواد ساخته می شوند، تنها راه جدا کردن آن دو از یکدیگر شکستن با احتیاط ساپورت یا بریدن ساپورت از مدل است.

استفاده از این روش های حذف ساپورت ریسک زیادی در آسیب زدن به مدلتان دارند و کسی که از آنها استفاده می کند باید مناسب ترین روش را اعمال کرده و در زمان حذف بسیار احتیاط کند.

۲ ساپورت پرینت سه بعدی حل شونده

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

اگر پرینتری با دو اکسترودر دارید آپشن بهتری روبروی شماست. می توانید برای پرینت خود مدل یک اکسترودر را با PLA پر کنید و برای برای پرینت ساپورت آن مدل اکسترودر دیگر را با مواد حلال در آب مثل PVA و یا مواد حلال در Limonene مانند HIPS پر کنید. زمانی که پرینت تمام شد به سادگی ساپورت را با فرو کردن مدل در آب یا لیمونین حذف کنید. ساپورت در این صورت حل شده و از بین خواهد رفت و حذف آن به مدل آسیبی نخواهد رساند.

این روش حذف ساپورت ریسک آسیب زنی به مدل را کاهش داده و کار پساپرینت را راحت تر می کند. این روش برای پرینت های پیچیده ایده‌آل است.

چون حذف ساپورت های شکستنی سخت است و می‌توانند به مدلتان آسیب برساند، ما اینجا به چند روش تست شده اشاره می کنیم تا با استفاده از آنها ساپورت مدلتان را حذف کنید:

 • ابتدا تلاش کنید تا آن ساپورت هایی را که می توانید با انگشتانتان آن را از مدل جدا کنید را شناسایی کنید. سپس به آرامی سعی کنید آنها را با شکستن از مدل جدا کنید. خیلی مواظب و آرام عمل کنید. اگر این کار را به درستی انجام دهید اکثر قسمت های ساپورت بایستی به راحتی با دست حذف شود.
 • بعداً برای ساپورت هایی که دسترسی به آنها سخت می باشد از یک ابزار برای جدا کردنشان استفاده کنید. نظرات متفاوتی در این مورد که کدام ابزارها برای این کار بهترند وجود دارد. می توانید از سیم چین، کاردک یا از موکت بر استفاده کنید. همچنین می توانید از ترکیب این سه برای حذف ساپورت استفاده کنید.
 • زمانی که از چاقو یا کاردک استفاده می کنید گرم کردن مدل یا تیغه ی(چاقو/کاردک) فکر خوبی است. این کار بریدن ساپورت و جدا کردن آن از مدل را آسانتر می کند. یک مشعل بوتان کوچک می تواند به شما کمک کند اما مواظب باشید که به مدل آسیبی نرسد.
 • افراد زیادی پیشنهاد می‌کنند که از تیغ موکت بر برای جدا کردن ساپورت استفاده نکنید چرا که آنها بسیار تیز و ابزار خطرناکی هستند. با یک اشتباه جزئی به جای بریدن ساپورت ممکن است انگشت خود را ببرید. علاوه بر بریدن انگشت، خون انگشتتان به روی مدل خواهد پاشید و تمام زحماتتان به هدر خواهد رفت.
 • کاغذ سنباده نیز ابزاری خوبی برای حذف ساپورت است.سنباده زنی با سنباده ی زبر ساپورت را حذف خواهد کرد و همچنین مدل را پولیش می کند. برای به دست آوردن بهترین نتایج، کمی خاک و آب به بخشی که می خواهید سنباده بزنید، زده و به آرامی سنباده زنی را ادامه دهید تا بهترین کیفیت سطح مدل را به دست آورید.

ساپورت را با مدل ادغام کنید

یکی از راه های پرهیز از ساپورت اضافه کردن المان هایی به مدل است که بخشی از خود مدل باشند و در عین حال کارکرد ساپورت را داشته باشند. این روش قرن ها توسط مجسمه سازان استفاده شده است. مجسمه ی زیر به نام Venus Citrix ساخته آنتونیو کانوا است که او در ساخت این مجسمه از این روش برای ساپورت استفاده کرده است.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

در این عکس دست راست مجسمه به عنوان اورهنگی است که نیاز به ساپورت دارد و این ساپورت را بالش زیر دست مجسمه تامین می کند. پای چپ مجسمه اورهنگ دیگری است. ساپورت پای چپ مجسمه لباس رومی زیر آن است.

مثال بعدی مدلی به نام The Guardian است. طراح این مدل هوشمندانه دامن این مدل را به عنوان ساپورتی برای پاهای مدل به طراحی خود اضافه کرده است. میله ای که در دست چپ مدل قرار دارد هم به عنوان ساپورتی برای دست چپ مدل است.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

ادغام ساپورت با طراحی خود مدل بیشتر یک خلاقیت و هنر محسوب می شود تا یک تکنیک. باید بتوانید المان هایی را در طراحی استفاده کنید که هم مناسب خود مدل باشد و هم به عنوان ساپورت مناسب برای اورهنگ ها و پل ها باشد. زمانی که به درستی اعمال شود این روش باعث افزایش زیبایی مدل شما شده و باعث صرفه جویی در وقت و کار و پول خواهد شد‌ و دیگر نیازی به ساپورت نخواهید داشت.

Chamfer(مخروطی)

یکی از راه های دیگر برای پرهیز از ساپورت روش مخروطی است. روش مخروطی یکی از راه های تبدیل اورهنگ های مشکل ساز به اوهنگ های بدون دردسر با زاویه کمتر از ۴۵ درجه است.

برای مثال اگر مدلتان گوشه ای شیب دار یا خمیده دارد، می توانید آنرا تبدیل به گوشه ی زاویه دار کنید تا از استفاده از ساپورت جلوگیری شود.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

به همین ترتیب اگر در مدلتان سوراخی طراحی کرده اید می توانید با استفاده از روش مخروطی آنرا به شکل قطره مانند تبدیل کنید. بیشتر اوقات، این تغییر جزئی در زیبایی ظاهری مدل تغییری ایجاد نخواهد کرد. اما استفاده از آن باعث می شود تا استفاده از ساپورت در پرینت کاهش یابد.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

گاهی اوقات ساده ترین کاری‌ که نیاز است برای کاهش استفاده از ساپورت انجام دهید تغییر موقعیت مدل در بستر ساخت است. برای مثال پرینت جعبه ای که یک دهانش باز است زمانی که دهانه به سمت بالا باشد خیلی بهتر خواهد بود.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

در بخش های قبلی ما تاکید کردیم که شما باید استفاده از ساپورت سه بعدی را هر وقت ممکن باشد به حداقل برسانید. هرچند شرایطی پیش خواهد آمد که این کار ریسک عدم پایداری و ثبات را برای مدلتان بوجود خواهد آورد: برای به حداقل رساندن این ریسک اینجا به چند روش اشاره می کنیم:

 • مطمئن شوید پرینتر سه بعدی تان در وضعیت بهینه قرار گرفته باشد.
 • مطمئن شوید که مواد ریخته شده را سریعا منجمد می کنید. هر چه زمان منجمد شدن مواد طولانی باشد، احتمال از شکل افتادگی اورهنگ یا پل شما هم بیشتر خواهد بود. شدیدا توصیه میشود از فن های خنک کننده لایه ها استفاده کنید. همچنین دمای پرینتتان را تا حد ممکن کاهش دهید.
 • همچنین‌ کاهش سرعت پرینت به خنک شدن لایه های ریخته شده کمک می کند و همچنین کاهش سرعت پرینت به شما کمک می کند تا پل های طولانی و اورنگ های پیچیده تری را پرینت کنید.
 • در صورت امکان سعی کنید از نازکترین لایه ی ممکن در پرینت استفاده کنید. ضخامت کمتر لایه ی ریخته شده یعنی حجم مواد ریخته شده ی کم در هر بار پرینت. این کار به سرد شدن سریع لایه ی ریخته شده هم کمک می کند.

بعضا پرهیز از ساپورت پرینت سه بعدی غیر ممکن خواهد بود. ولی حتی در این شرایط هم مطمئن شوید ساپورت پرینت سه بعدی بدون هدر دادن مواد زیاد ثابت و پایدار هستند و در عین حال به آسانی قابل حذف بوده و حذفشان به سطح مدل آسیب نمی رساند.

نرم افزار اسلایسر شما راه های زیاد دیگری برای چرخش ساپورت ارائه می کند. بسیاری از نرم افزارهای اسلایسر ساپورت لازم برای مدل شما را به طور اتوماتیک تولید می کنند. اما آنها حالت دستی را نیز برایتان فراهم می کنند که در آن می توانید هر زمان بخواهید خودتان به صورت دستی ساپورتی را اضافه یا حذف کنید. همچنین نرم افزارهای اسلایسر آپشن های متفاوت دیگری را در اختیارتان می گذارند تا جنبه هایی از ساپورت سه بعدی که در پایین به آنها اشاره خواهیم کرد را کنترل کنند.

 • محل قرارگیری ساپورت سه بعدی
 • مقاومت و استحکام ساپورت سه بعدی
 • قابلیت حذف آسان ساپورت
 • آسیب رسیده به سطح مدل

در اینجا ما تصمیم گرفتیم روی نرم افزار Cura تمرکز کنیم چرا که در حال حاضر Cura محبوب ترین اسلایسر رایگان در بازار است.

در بخش Support در قسمت Custom setting نرم افزار شما تعداد زیادی تنظیمات مربوط به ساپورت را ارائه می کند. اگر بتوانید این تنظیمات را به طور مناسب بکار ببرید، می توانید ساپورتی بسازید که بیشتر نیاز های اساسی را براورده می کنند.

۱ برای مدل های ناپایدار حالت تولید خودکار ساپورت را فعال کنید

قبل از هر چیز به این سوال باید پاسخ داد که از کجا پی می برید که مدل شما نیاز به ساپورت دارد؟

نرم افزار Cura این کار را برایتان آسان می کند. زمانی که مدلتان را داخل Cura ببرید و آنرا روی صفحه ی ساخت مجازی قرار دهید، قسمت های از مدل را که با رنگ قرمز مشخص خواهند شد را شناسایی کنید. این بخش ها که Cura آنها را با رنگ قرمز مشخص می کند، به تشخیص این اسلایسر قسمت های ناپایدار مدل هستند. توجه داشته باشید که تا زاویه دوربین در برنامه را عوض نکنید بخش های دیگری که به ساپورت احتیاج دارند را نخواهید دید. پس با تغییر جهت دوربین تمام وجوح مدل را دیده و قسمت هایی که نیازمند ساپورت هستند را شناسایی کنید.

اگر در بخشی که مدل روی صفحه ی ساخت قرار می گیرد رنگ قرمز دیدید نگران بدون ساپورت بودن این بخش نباشید. صفحه ی ساخت خود به عنوان ساپورتی برای آن بخش از مدل مشکل شما را حل خواهد کرد. بخش های کوچک قرمز در بالای سوراخ ها یا بین دو سازه (پل) نامیده می شوند و Cura آنها را هم بصورت اتوماتیک حل می کند.

اگر غیر از این، بخش های دیگری به رنگ قرمز هستند باید نگران باشید. در دیگر موارد ابتدا تولید کننده‌ی اتوماتیک ساپورت پرینت سه بعدی را در نرم افزار فعال کنید تا مطمئن شوید آن بخش قرمز رنگ با موفقیت پرینت خواهد شد. برای این کار در قسمت Support تیک گزینه ی Generate Support را فعال کنید.

خب شاید الان آن گزینه ی تولید اتوماتیک ساپورت را فعال کرده اید اما در نرم افزار تغییری در قسمت های قرمز رنگ مشاهده نمی کنید و همان بخش ها باز هم قرمز رنگ هستند. این بخاطر این است که Cura در حالت پیشفرض Solid view ساپورت های پرینت سه بعدی را نشان نمی دهد. برای اینکه ساپورت های ایجاد شده را ببینید دید را به Layer View تغییر بدهید. مواد ساپورت(خطوط و حجم ها) به رنگ سبز دودی نشان داده خواهند شد. اسلایدر لایه را به پایین و بالا حرکت دهید تا ببینید ساپورت به مدل در کجا اضافه شده است.

۲ بین ساپورت درخت مانند و ساپورت خطی یکی را انتخاب کنید

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

بطور پیشفرض ساپورت های اضافه شده در Cura از نوع خطی هستند. در ورژن بتای ۳٫۲، Cura امکان استفاده از ساپورت درخت مانند را هم فراهم کرده است.

۳ کنترل مکان قرار گیری ساپورت پرینت سه بعدی

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

وقتی گزینه ساپورت را فعال کنید گزینه ی دیگری به نام Placement به صورت خودکار زیر بخش Support ظاهر خواهد شد. تنظیمات Placement به شما این امکان را خواهد داد تا قرارگیری ساپورت را کنترل کنید. دو آپشن وجود دارد:

 • Everywhere(همه جا)
 • Touching Build Plate(در تماس با صفحه ساخت)

گزینه ی Everywhere بطور پیشفرض انتخاب شده است.

زمانی که Everywhere انتخاب شده باشد Cura 3D تلاش می کند تا سازه ها را در هر کجا که ضروری باشد بسازد. این به این معناست که شما نه تنها سازه هایی دارید که روی صفحه ی ساخت بنا شده اند بلکه ساپورت های سه بعدی دارید که از بخش های مدل به عنوان پایه استفاده می کنند. در بیشتر موارد این منطقی ترین گزینه است چرا که به شما اطمینان می دهد که بخش های ناپایدار ساپورت مورد نیاز برای پرینت موفق را خواهند داشت.

هرچند اگر در مدل های پیچیده گزینه ی everywhere فعال باشد مدل شما نهایتا کاملا با مواد ساپورت پوشیده خواهد شد. اگر نمی خواهید این اتفاق بیفتد، کافی است گزینه ی Touching Buildplate را بجای Everywhere فعال کنید. این کار زیر اورهنگ ها تنها میان صفحه ی ساخت و مدل، ساپورت های سه بعدی تولید می کند.

۴- گزینه ی Enable Support Roof می تواند کیفیت سطح اورهنگ ها را افزایش دهد اما خب این کار هزینه ای دارد.

چون بخش های اورهنگ یک مدل روی ساپورت پرینت می شوند، این بخش ها اغلب کیفیت سطح مطلوبی ندارند. گزینه ی Enable Support Roof در این مورد می تواند به شما کمک کند.

سقف ساپورت(support roof) لایه ی زخیمی است که روی ساپورت قرار میگیرد تا اورهنگ روی آن قرار گرفته و آسیب زیادی نبیند. اگر این گزینه را در چک‌باکس Cura 3D و فعال کنید، کیفیت سطح بهتری در مدل خود به دست خواهید آورد. اما این افزایش کیفیت هزینه ای دارد و آن سخت تر شدن حذف ساپورت از مدل است. از این گزینه تنها در صورتی استفاده کنید که کیفیت سطح مدل برای عملکرد صحیح آن ضروری باشد.

۵- از گزینه ی Support X/Y Distance استفاده کنید تا از آسیب رسانی ساپورت به دیواره های بیرونی مدل جلوگیری کنید.

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

بعضی اوقات ساپورت های پرینت سه بعدی بسیار نزدیک به دیواره های بیرونی مدل هستند و باعث می شوند به مدل اسیب برسد. با انتخاب گزینه ی Support X/Y Distance در بخش Support، می توانید از این اتفاق جلوگیری کنید.

این گزینه فاصله ی حداقلی ممکن بین ساپورت و دیواره های افقی مدل در مختصات X-Y را تنظیم می کند. اگر ساپورت شما به دیواره های بیرونی مدل آسیب برساند یا به آنها چسبیده باشد، می توانید مقدار را بصورت افزایشی هر بار ۰٫۲ میلی متر افزایش دهید تا دیواره مدل صاف پرینت شده و توسط ساپورت آسیب نبیند. بعضا از دیواره ی مدل اورهنگی بیرون می آید و در این مواقع افزایش فاصله ی ساپورت و دیواره شاید باعث ناموفق بودن پرینت آن اورهنک شود. بنابرین مطمئن شوید‌ این اتفاق نخواهد افتاد. اگر اورهنگ هایی مثل این وجود داشته باشند برعکس بهتر است به جای افزایش فاصله ی ساپورت و دیواره مدل، فاصله ی ساپورت و دیواره ی مدل را کاهش دهید. در غیر این صورت پرینت ناموفقی خواهید داشت.

۶- گزینه ی Z Distance می تواند ساپورت پرینت های سه بعدی را قابل حذف آسان کنند

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

برای اینکه ساپورت بدون خراب کردن لایه های مدل به آسانی از آن جدا شود، باید چسبیدگی ساپورت به مدل از چسبیدگی لایه های مدل به یکدیگر ضعیف تر باشد. Cura با فاصله گذاری از بالا و پایین بین ساپورت و مدل چسبیدگی ضعیفی ایجاد می کند. این فاصله، فاصله ی z نام دارد.

در عکس بالا فاصله ی بین ساپورت و مدل از پایین(Bottom Distance) نام دارد و فاصله‌ی بین ساپورت و مدل از بالا که با رنگ سبز مشخص شده است(Top Distance) نام دارد.

با کنترل میزان فاصله ی z که در بخش Support وجود دارد می توانید حذف ساپورت از مدل را آسانتر کنید. فاصله ی پیش فرض این فاصله همان فاصله ی بین لایه های ریخته شده ی مدل است. پس اگر فاصله ی بین لایه های مدل ۰٫۱ میلی متر است، فاصله ی z هم ۰٫۱ خواهد بود.

اگر جدا کردن ساپورت از مدل سخت است، فاصله ی ساپورت و مدل را افزایش دهید تا جدا کردن ساپورت آسانتر شود. Cura می تواند روی هر لایه ای ساپورت ایجاد کند و یا اصلا نکند. راه سومی وجود ندارد. پس اگر فاصله ی z با اندازه ی ۰٫۲ میلی متر برای فاصله ی لایه هایی با اندازه ی ۰٫۱ میلی متر زیاد است و فاصله ی z به اندازه ی ۰٫۱ میلی متر هم کمتر است، گزینه ی دیگری پیش رو ندارید.

۷- ساپورتی را انتخاب کنید که میان دو فاکتور استحکام و قابلیت حذف آسان تعادل داشته باشد

راهنمای ساپورت های در پرینت سه بعدی

برنامه Cura می تواند با یکی از هفت الگوی موجود ساپورت تولید کند. با استفاده از گزینه ای به نام Support Pattern در بخش Settings، می توانید الگوی تولید ساپورت را تغییر دهید.

در اکثر مواقع الگوی پیش فرض که همان الگوی زیگ زاگی است، می تواند تعادل مناسب بین استحکام و قابلیت حذف آسان را بوجود آورد. الگو های دیکری هم وجود دارند:

 • Triangles (الگوی مثلثی)
 • Lines (الگوی خطی)
 • Grid (الگوی چهارخانه)
 • Concentric (الگوی هم مرکز)
 • Concentric 3D (الگوی هم مرکز سه بعدی)
 • Cross (الگوی ضربدری)

اگر الگوی پیش فرض را دوست ندارید می توانید الگو های دیگر را امتحان کنید. هر الگویی بالانس متفاوتی بین دو فاکتور استحکام و قابلیت حذف آسان ساپورت را عرضه خواهد کرد.

نتیجه

در پرینت سه بعدی ساپورت مشکلی است که ضرورتا باید با ان مواجه شوید. برای پرینت اورهنگ ها و ساپورت های مشکل دار به آنها نیاز دارید. ولی زمانی که نمی توانید از ساپورت حلال استفاده کنید بهتر است تعداد انها را به حداقل برسانید. در اینجا ما به جاهایی که به ساپورت نیاز ندارید اشاره کردیم و چند راه خلاقانه برای پرینت بدون آنها هم اشاره کردیم.

اما اغلب پرینت شما اورهنک هایی خواهد داشت که استفاده از ساپورت در آنها ضروری خواهد بود. در این موارد باید با نرم افزار اسلایسر کاری کنید که مواد زیادی برای ساپورت به هدر ندهید و همچنین سعی کنید ساپورت به بدنه مدل پرینت شده در زمان حذف آسیب نرساند. ما در مورد تنظیمات مناسب برای اسلایسر صحبت کردیم و گفتیم چگونه ساپورت ها را به روش صحیح از مدل جدا کنید.

امیدواریم این متن به شما در پرینت سه بعدی کمک کرده باشد و بتوانید مدل های بهتری پرینت‌ کنید. در صورتی که این متن برای شما مفید بوده باشد، آن را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *