هزینه خدمات پرینت سه بعدی

شیوه های محاسبه هزینه خدمات پرینت سه بعدی به دلیل نوظهور بودن این صنعت در ایران از هم دیگر متفاوت است. بسیاری از مرکز ها هزینه خدمات پرینت سه بعدی را ساعتی محاسبه میکنند. بدین ترتیب که زمان پرینت را اندازه گرفته و و از قرار (مثلا) ساعتی ۱۵ هزار تومان هزینه خدمات را محاسبه مینمایند. در محاسبه با این شیوه یک ایراد اساسی وجود دارد. زمان پرینت بسیار وابسته به سرعت پرینت و کیفیت درخواستی مشتریست. اگر یک مشتری قطعه ای با ارتفاع لایه ۲۰۰ میکرون سفارش دهد و این قطعه برای مثال ۵ ساعت زمان برای پرینت مصرف بکند. هزینه این پرینت به شیوه ساعتی ۷۵ هزار تومان خواهد بود. حال اگر همین فرد این قطعه را با کیفیت ۱۰۰ میکرون درخواست بکند هزینه پرینت آن به ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت ولی مواد مصرفی تغییری نخواهد کرد. در این حالت به نوعی ناعدالتی خواهیم رسید. مصرف کننده گرامی به خاطر اینکه هزینه کمتری تقبل کند به پرینت های بیکفیت روی میآورد و خدمات دهنده از پرینت های بی کفیت فرار میکند این عدم توازن در بلند مدت باعث بدبینی به این صنعت خواهد شد. به همین خاطر مرکز پرینت سه بعدی تبریز پس از آزمایش سه روش مختلف قیمت دهی بهترین شیوه را برای محاسبه هزینه خدمات پرینت سه بعدی به صورت تجربی به صورت زیر ارائه می نماید:

(زمان پرینت * دست مزد هر ساعت پرینت) + (وزن مواد مصرف شده * قیمت به روز مواد مصرف شده) = هزینه

در این حالت مشتری آزاد است هر کیفیتی و هر سرعتی و هر تنظیمی که مد نظرش است را درخواست کند و در نهایت مرکز خدمات با درجه بالایی از عدالت هزینه خدمات را با روش بالا محاسبه خواهد کرد. شایان ذکر است که با محاسبه به شیوه ذکر شده اگر مشتری خواستار مواد اولیه گرانقیمت و یا نوع خاصی از مواد اولیه باشد با در محاسبه هزینه هیچ ناعدالتی صورت نخواهد گرفت زیرا هزینه مواد اولیه به صورت جدا از زمان پرینت محاسبه میشود. این مورد آخر یکی از مشکلات جدی هزینه خدمات پرینت سه بعدی میباشد.

تعرفه خدمات برای سال ۹۹ مرکز پرینت سه بعدی تبریز به شرح زیر است:

دست مزد هر ساعت پرینت = ۱۲۵۰۰ تومان

قیمت هر گرم پلی لاکتیک اسید = ۳۵۰ تومان

قیمت هر گرم پلی اتیلن گلیکول = ۴۵۰ تومان

قبل از ثبت نهایی سفارش، زمان مورد نیاز برای پرینت به طور تقریبی قبل از شروع محاسبه می‌شود. پس شما می‌توانید با ارسال فایل خود از هزینه‌ی تقریبی پرینت اطلاع یابید و در صورت رضایت سفارش خود را تکمیل کنید. برای این کار می‌توانید با ما تماس بگیرید.